o nas

Mediacija

mediacija

Mediacija izobraževanje

izobraževanje

Mediacija svetovanje

svetovanje

Mediacija coaching

coaching

Mediacija

V sodelovanju z najbolj izkušenimi mediatorji iz liste mediatorjev na Okrožnem sodišču v Ljubljani ponujamo mediacijo v vseh vrstah civilnih in gospodarskih sporov, s posebnim poudarkom na  družinskih sporih ter sporih o delitvi skupnega premoženja. Mediacija je hitrejša in cenejša možnost reševanja sporov in sprtima stranema omogoča, da odločilno vplivata nahitrost, potek in končni dogovor. Mediator kot nevtralna tretja oseba bo z preizkušenimi in domišljenimi tehnikami bistveno pripomogel k iskanju rešitve vašega problema. Pri tem bo tako proces - njegova hitrost in strošek - kot tudi sam rezultat ostal v vaših rokah. Več o ponudbi mediacij najdete tukaj.

Mediacija - izobraževanje

Poleg izobraževanj za mediatorje ter izobraževanj vezanih na reševanje konfliktov in posamezne mediacijske tehnike, je Potencial pod imenom IQL (IQ for Life) v sodelovanju s partnerji razvil tudi posebni izobraževalni program v katerem kombiniramo metode in tehnike nevro-lingvističnega programiranja z metodami in tehnikami reševanja sporov. Rezultat je celovit modularni program odličnosti v komuniciranju in doseganju ciljev ter pri preprečevanju, obvladovanju in reševanju konfliktov.

Svetovanje in coaching

Nudimo tudi pravno svetovanje in coaching. Naše svetovanje (pa tudi coaching) je usmerjeno v celovito obravnavo strankinega problema. Rezultat, za katerega si prizadevamo tako ni zgolj rešitev konkretne pravne dileme ali spora, ampak je “problem solving” - celovita  in dolgoročna rešitev problema ter doseganje konkretnih (osebnih ali poslovnih) ciljev.

Znanja in strokovnost

Potencial na projektni bazi združuje strokovnjake s področij kot so pravo, komunikacije, nevro-lingvistično programiranje (NLP), psihologija, družinski odnosi in podobno. Skupni cilj sodelovanja tako pri mediacijah kot tudi pri usposabljanju, svetovanju ali coachingu, je uporaba različnih in interdisciplinarnih prijemov za preprečevanje in razreševanje sporov ter izboljšanje kvalitete osebnih ali poslovnih odnosov.

Direktor

Mihael Rauter

Svet zavoda

Andrej Rauter
univ. dipl. iur, odvetnik in mediator

Strokovni svet

Aleš Zalar
univ. dipl. iur, predsednik ECDR

Barbara Uranjek
marketinška strokovnjakinja

dr. Andreja Užmah
specialistka psihiatrije

Kontakt

POTENCIAL, svetovanje, izobraževanje, mediacije in coaching
Ob pristanu 8, 1000 Ljubljana

Tel. 083 843 027

Email: info@potencial-zavod.si

Maša Kociper mediatorka

Maša Kociper

mediatorka, trenerka mediacij in ustanoviteljica zavoda, trenutno opravlja funkcijo poslanke Državnega zbora RS

Več

Infografika: Prednosti mediacije pred sodišči

mediacija prednosti

POVPRAŠEVANJE

Imate spor in vas zanima možnost mediacije v vaši zadevi? Pišite nam ali nas pokličite na 070 187 679 in skupaj bomo poiskali najboljšo možnost za rešitev vašega spora.
Fill out my online form.

Blog

Imate vprašanja? Preberite zanimive in koristne informacije
 • Mediacija

  Spori glede delitve skupnega premoženja so eni najzahtevnejših

  Mediacija vam bo pomagala pri delitvi premoženja, pri dogovoru glede otrok in preživnine.

  Delitev premoženja mediacija
  Že tako stresno prenehanje zakonske zveze ali partnersta se lahko zaradi delitve skupnega premoženja spremeni v pravo »vojno zakoncev Rose«. Prizadeta bivša partnerja namreč preko premoženja nadaljujeta z medsebojnim obračunavanjem. Pravde zaradi delitve skupnega premoženja zato veljajo na sodišču za ene najzahtevnejših in lahko trajajo več let. Z odločitvijo sodišča običajno ni zadovoljen nihče, zato velikokrat sledi še pritožba, nemalokrat tudi izredna pravna sredstva in bivša partnerja sta lahko zaradi tega spora še več let »ujeta« v sodni bitki.
  Mediacija pri ločitvi, deljenju premoženja in dogovoru o otrocih je manj stresna za vse vpletene.
  Mediacija nam omogoča, da se partnerja sočasno dogovoriti vse potrebno glede otrok (če jih imata) in istočasno dosežeta tudi dogovor glede skupnega premoženja. Na ta način celovito in dokončno uredita vsa medsebojna vprašanja. Mediator jima pri tem z uporabo mediacijskih tehnik pomaga, da od čustvenega preideta na bolj racionalen način komunikacije. Mediacija je tako veliko hitrejša, učnkovitejša, pa tudi cenejša od sodišča. Če bivša partnerja dosežen dogovora o premoženju zapišeta kot  poravnavo v obliki notarskega zapisa, pa hkrati  dobita še povsem enak izvršilni naslov kot v primeru sodbe. To pomeni, da lahko v primeru neizvrševanja dogovora zahtevata neposredno izvršbo.
  Povprečen čas trajanja mediacije glede skupnega premoženja: 2 do 3 dvo-urna mediacijska srečanja.
 • Mediacija

  Mediacija pri ločitvi omogoča dolgoročnejše dogovore in je manj obremenilna za vpletene

  Mediacija je na tem področju izjemno uspešna in ob pomoči nevtralnega mediatorja sta starša velikokrat sposobna doseči sporazumen dogovor.

  Mediacija ločitev
  Prenehanje zakonske zveze ali razhod z dolgoletnim partnerjem je izjemno čustven, pa tudi stresen dogodek. To velja tako za partnerja, ki se razhajata, kot tudi za njune otroke ali druge sorodnike. V že tako zahtevni čustveni situaciji pa je treba urediti še kup stvari – med drugim razdeliti skupno premoženje in sedogovoriti vse potrebno glede skupnih otrok.
  V primeru skupnih mladoletnih otrok je potrebno določiti kdo bo zakoniti skrbnik, pri katerem bo živel otrok, kako bodo potekali stiki z drugim staršem in kakšna bo preživnina. Partnerja, ki se razhajata sta običajno v sporu in čustveno zelo prizadeta, zato sta le redko sposobna sama doseči medsebojni dogovor, zato se zadeva veliko krat konča na sodišču, kjer nato sodnik odloča o naših otrocih in o našem življenju.
  Mediacija pri ločitvi vzpostavi porušeno komunikacijo.
  Mediacija je na tem področju izjemno uspešna in ob pomoči nevtralnega mediatorja sta starša velikokrat sposobna doseči sporazumen dogovor o vseh odprtih vprašanjih. Mediator omogoča varno okolje v katerem z uporabo mediacijskih tehnik in ob iskanju skupnih interesov vzpostavi porušeno komunikacijo. Starša usmeri v iskanje najboljših rešitev za njune skupne otroke in išče dogovore in pogoje, ki bi otrokom in staršem omogočali normalno življenje tudi po koncu partnerske zveze. Ne glede na prenehanje partnerstva bo starša namreč do konca življena povezovalo starševstvo in skupni otrok, kar pomeni tudi nujno dogovarjanjaje in komunikacijo.
  Mediator o ničemer ne odloča in dogovor mora biti sprejemljiv za oba starša. Zato so dogovori doseženi v mediaciji veliko bolj dolgotrajni in predstavljajo povsem drugo kvaliteto, kot je sodba sodnika. Omogočajonadaljevanje starševskega odnosa in so veliko manj obremenilni za otroke in ostale vpletene.
  Povprečen čas trajanja mediacije glede skupnega premoženja: 2 do 3 dvo-urna mediacijska srečanja.
 • Mediacija

  Vesela in zadovoljna sem po čisto vsaki uspešno zaključeni mediaciji

  Za vsako ločitev je normalna prizadetost in močna čustva, ampak ob pomoči mediatorja sta bivša partnerja uspela vzpostaviti komunikacijo in na koncu smo s skupnimi močmi našli celo nekaj zelo kreativnih rešitev.
  Danes smo na drugem srečanju, po slabih petih urah, sklenili še en sporazum v družinski zadevi. Bivša partnerja, starša treh mladoletnih otrok in s kar nekaj skupnega premoženja, sta želela dogovor skleniti čim hitreje in brez posredovanja sodišča in odvetnikov. Več kot leto dni sta sama poskušala priti do dogovora, a brez uspeha. Mi smo se prvič sestali na začetku aprila, drugič danes in dogovorili smo vse potrebno: kdo bo imel skrbništvo nad otroci, kako bodo potekali stiki z drugim staršem, kakšna bo preživnina in kako naj se rezdeli skupno premoženje.
  Z mediacijo se vpleteni dogovorijo vse potrebno.
  Za vsako ločitev je normalna prizadetost in močna čustva, ampak ob pomoči mediatorja sta bivša partnerja uspela vzpostaviti komunikacijo in na koncu smo s skupnimi močmi našli celo nekaj zelo kreativnih rešitev.
  Kljub temu, da se njune poti razhajajo, bosta za vedno ostala starša skupnim otrokom, dvema fantkoma in punčki. Zato me najbolj veseli, da sta bila v času, ko sem pripravljala dogovor, sposobna spiti skupno kavico v sosednjem lokalu. Tako nista skupaj sedela že skoraj dve leti.
  Maša Kociper

  Maša Kociper

  mediatorka, predsednica zavoda Potencial - Hiša mediacij

  Več o nas
 • Mediacija

  Spori med dediči lahko vodijo v dolgoletne pravde

  Statistike kažejo, da so poleg sosedskih sporov prav dedni spori tisti, ki so med Slovenci najbolj pogosti.

  Mediacija delitev premoženja
  Statistike kažejo, da so poleg sosedskih sporov prav dedni spori tisti, ki so med Slovenci najbolj pogosti. Spori med bližnjimi in daljnimi sorodniki glede razdelitve zapuščine po pokojnem sorodniku so lahko zelo čustveni in tudi zelo dolgotrajni. Nemalokrat se takšni spori med dediči nadaljujejo kot zahtevne in večletne pravde na sodišču. Ljudje izgubljajo čas, pa tudi denar za sodne takse, pritožbe in odvetnike.
  Mediator usmerja mediacijo in uporablja mediacijske tehnike za dosego rešitve.
  ​Mediator kot nevtralna tretja oseba miri močna čustva in omogoča normalno komunikacijo med dediči. Pomaga jim pri iskanju lastnih in skupnih interesov ter dogovora, ki je sprejemljiv za vse vpletene. Dosežen dogovor v mediaciji je mogoče zapisati tudi v obliki dednega dogovora in lahko predstavlja popolnoma enak izvršilni naslov kot tožba. V primeru neizvrševanja je tako možna neposredna izvršba.
 • Mediacija

  Prednosti mediacije pred sodišči 

  Reševanje spora z mediacijo je veliko bolj prilagojeno potrebam in interesom strank, ter mnogo hitrejše in cenejše kot reševanje spora v sodnem postopku.

  Še zlasti primerna je za spore med družinskimi člani (ločitve, dedovanja), sodelavci, strankami in poslovnimi partnerji. V mediaciji si namreč prizadevamo za sporazumno in dolgoročno rešitev, ki lahko pozitivno vpliva tudi na sam odnos.
  Mediacija je neformalen postopek v katerem nevtralna oseba - mediator, sprtima stranema pomaga pri reševanju njunega spora.
  Mediator je nevtralen in ne sodi, ampak zgolj pomaga pri iskanju takšne rešitve, ki je sprejemljiva za obe strani. Reševanje spora z mediacijo je tako bolj prilagojeno potrebam in interesom strank, ter pogosto mnogo hitrejše in cenejše kot reševanje spora v sodnem postopku.
  Mediacija prednosti
 • Mediacija

  Vesela in zadovoljna sem po čisto vsaki uspešno zaključeni mediaciji

  Za vsako ločitev je normalna prizadetost in močna čustva, ampak ob pomoči mediatorja sta bivša partnerja uspela vzpostaviti komunikacijo in na koncu smo s skupnimi močmi našli celo nekaj zelo kreativnih rešitev.
  Danes smo na drugem srečanju, po slabih petih urah, sklenili še en sporazum v družinski zadevi. Bivša partnerja, starša treh mladoletnih otrok in s kar nekaj skupnega premoženja, sta želela dogovor skleniti čim hitreje in brez posredovanja sodišča in odvetnikov. Več kot leto dni sta sama poskušala priti do dogovora, a brez uspeha. Mi smo se prvič sestali na začetku aprila, drugič danes in dogovorili smo vse potrebno: kdo bo imel skrbništvo nad otroci, kako bodo potekali stiki z drugim staršem, kakšna bo preživnina in kako naj se rezdeli skupno premoženje.
  Z mediacijo se vpleteni dogovorijo vse potrebno.
  Za vsako ločitev je normalna prizadetost in močna čustva, ampak ob pomoči mediatorja sta bivša partnerja uspela vzpostaviti komunikacijo in na koncu smo s skupnimi močmi našli celo nekaj zelo kreativnih rešitev.
  Kljub temu, da se njune poti razhajajo, bosta za vedno ostala starša skupnim otrokom, dvema fantkoma in punčki. Zato me najbolj veseli, da sta bila v času, ko sem pripravljala dogovor, sposobna spiti skupno kavico v sosednjem lokalu. Tako nista skupaj sedela že skoraj dve leti.
  Maša Kociper

  Maša Kociper

  mediatorka, predsednica zavoda Potencial - Hiša mediacij

  Več o nas
 • Mediacija

  Poslovni spori lahko bistveno vplivajo na uspešnost podjetja

  Raziskave dokazujejo, da lahko spori prispevaju k slabšem ugledu podjetja (tako na trgu kot med zaposlenimi), hkrati pa lahko konflikti in porušeni odnosi bistveno vplivajo tudi na samo poslovno uspešnost in učinkovitost podjetja.
  Mediacija poslovni spori
  V poslovnem svetu najpogosteje prihaja do različnih sporov z dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji,sporov med družbeniki in osebami v vodstvu ter različnih organih družbe ter seveda do sporov med zaposlenimi (npr. podrejeni-nadrejeni). Podjetja in druga delovna okolja pa se med seboj ne razlikujejo po tem ali spore imajo ali ne, ampak po tem, kako dobro jih znajo preprečevati oz. kadar do njih pride, upravljati in razreševati.
  Poslovni spori vplivajo tudi na samo poslovno uspešnost in učinkovitost podjetja.
  Raziskave dokazujejo, da lahko spori rezultirajo v slabšem ugledu podjetja (tako na trgu kot med zaposlenimi), hkrati pa lahko konflikti in porušeni odnosi bistveno vplivajo tudi na samo poslovno uspešnost in učinkovitost podjetja.
  ​Mediacija lahko predstavlja hitro in učinkovito, predvsem pa zaupno in mnogo cenejšo rešitev kot je sodišča. Mediator bo s svojimi znanji vpletenim pomagal, da prekinejo bitko egov, zamer ter frustracij in vzpostavijo pogoje minimalne in normalne komunikacije, ki omogoči pogajanja. Ko mu to uspe, ko so se ljudje končno zopet pripravljeni pogovarjati »o poslu«, so dogovori in rešitve običajno mnogo bolj kreativni, kvalitetni in dolgoročni kot je to kadarkoli možno na sodišču. Podjetniki in ostali se tako lahko še naprej ukvarjajo s svojo dejavnostjo, delom, novimi idejami, ne pa da čas, denar in energijo izgubljajo v sodni bitki.
 • Mediacija

  Mediacija je rešila podjetje

  Zaradi spora sta bila dolgoletna partnerja in družbenika tik pred sodno bitko in na tem, da podjetje bodisi (pod ceno) prodata, bodisi likvidirata. Skozi ponovno vzpostavljen dialog, sta prišla do kreativne rešitve.  "Brez mediacije nama ne bi uspelo", sta rekla.

  Ko sta pred 15 leti začela iz nič si sicer še predstavljati nista mogla, da bosta nekoč imela tako uspešno podjetje z 18 zaposlenimi. Spočetka je bilo njuno sodelovanje odlično - imela sta vsak svoja znanja in sposobnosti in jih odlično kombinirala. Ker sta imela vsak svoje področje dela, konfliktov skoraj ni bilo.
  Poslovna partenrja sta rešila podjetje s pomočjo mediacije.
  Vse se je spremenilo v zadnjih letih, ko je podjetje raslo preko pričakovanj. Na koncu se nista strinjala o ničemer več - ne o strategiji, ne o načinu dela, ne o investicijah, ne o zaposlovanju/najemanju sodelavcev, ne o doprinosu vsakega izmed njiju. Mlajši partner je bil prepričan, da dela veliko več in bolje in da je starejši partner zaspal tako pri delu, kot pri idejah. Starejši partner je menil, da se podcenjuje njegove znanje in izkušnje in da mlajši dela nepremišljene in tvegane poteze brez da bi se z njim posvetoval in uskladil. Starejši se je zato odločil, da izstopi iz podjetja in zahteva delež, za katerega je mislil, da mu pripada: v denarju, najkasneje v 6 mesecih. Mlajši se nikakor ni strinjal s finančno zahtevo starejšega, menil je, da je nerealna in nepravična. Poleg tega bi tako izplačilo uničilo podjetje, kar naj bi starejši partner dobro vedel.
  Tik pred vložitvijo tožbe, sta oba pristala na mediacijo. Mediirali smo tri mesece, redno, 1 x na 14 dni. Vmes sta oba partnerja preverjala in raziskovala možne rešitve. Pa tudi razmišljala. Prejšnji teden smo podpisali poravnavo in odšli na skupno kosilo. Skozi ponovno vzpostavljen dialog, sta prišla do kreativne rešitve, ki zadovoljuje vse njune glavne interese. Hkrati rešitev kljub postopnemu umiku enega od njiju omogoča nadaljevanje obstoja podjetja, postopno izplačilo in določitev deležev na podlagi ocene izvedenca, ki bo temeljila na vnaprej znanih in usklajenih predpostavkah in parametrih. Brez mediacije jima ne bi uspelo, sta rekla. In predvsem brez mediacije ne bi bilo mogoče, da bi še sodelovala in sedela na skupnem kosilu, kot smo to počeli prejšjni teden.
 • Mediacija

  Veliko poslovnih sporov zaradi neplačevanja

  V zadnjih letih je veliko število gospodarskih sporov posledica nesposobnosti dožnika, da bi v roku poplačal blago ali storitev. Mediacija lahko pripelje do zelo domiselnih dogovorov pri neplačnikih.

  Mediacija poslovni spori
  V zadnjih letih je veliko število gospodarskih sporov posledica nesposobnosti dožnika, da bi v roku poplačal blago ali storitev. Upnik nekaj časa počaka, nato izgubi živce in vloži izvršbo. Dolžnik, ki še vedno nima denarja, vloži ugovor in prične se pravda. A tudi v takšnih primerih mediacija mnogokrat pripelje do sporazumne rešitve. Ob pomoči mediatorja sprti strani ponovno vzpostavita komunikacijo in če so prisotne prave osebe, npr. direktorji, se lahko pogovor o denarju spet spremeni v pogovor o poslu.
  Mediacija lahko pripelje do zelo domiselnih dogovorov pri neplačnikih
  Ravno dolžnik in upnik bolj kot katerikoli sodnik ali mediator razumeta naravo svojih poslov in številne kreativne možnosti, ki jit ta posel ponuja. Če sta si sprti strani pripravljeni prisluhniti in vzpostaviti vsaj minimalno zaupanje, lahko pride do zelo domiselnih dogovorov - ne samo v smeri obročnih odplačil ali popustov, ampak tudi v smeri nadomestnih storitev ali zanimivih sodelovanj, ki niso nujno vezana samo na tiste osebe, ki sodelujejo v mediaciji.
 • Mediacija

  Prednosti mediacije pred sodišči 

  Reševanje spora z mediacijo je veliko bolj prilagojeno potrebam in interesom strank, ter mnogo hitrejše in cenejše kot reševanje spora v sodnem postopku.

  Še zlasti primerna je za spore med družinskimi člani (ločitve, dedovanja), sodelavci, strankami in poslovnimi partnerji. V mediaciji si namreč prizadevamo za sporazumno in dolgoročno rešitev, ki lahko pozitivno vpliva tudi na sam odnos.
  Mediacija je neformalen postopek v katerem nevtralna oseba - mediator, sprtima stranema pomaga pri reševanju njunega spora.
  Mediator je nevtralen in ne sodi, ampak zgolj pomaga pri iskanju takšne rešitve, ki je sprejemljiva za obe strani. Reševanje spora z mediacijo je tako bolj prilagojeno potrebam in interesom strank, ter pogosto mnogo hitrejše in cenejše kot reševanje spora v sodnem postopku.
  Mediacija prednosti
 • Mediacija

  Mediacija pri ločitvi omogoča dolgoročnejše dogovore in je manj obremenilna za vpletene

  Mediacija je na tem področju izjemno uspešna in ob pomoči nevtralnega mediatorja sta starša velikokrat sposobna doseči sporazumen dogovor.

  Mediacija ločitev
  Prenehanje zakonske zveze ali razhod z dolgoletnim partnerjem je izjemno čustven, pa tudi stresen dogodek. To velja tako za partnerja, ki se razhajata, kot tudi za njune otroke ali druge sorodnike. V že tako zahtevni čustveni situaciji pa je treba urediti še kup stvari – med drugim razdeliti skupno premoženje in sedogovoriti vse potrebno glede skupnih otrok.
  V primeru skupnih mladoletnih otrok je potrebno določiti kdo bo zakoniti skrbnik, pri katerem bo živel otrok, kako bodo potekali stiki z drugim staršem in kakšna bo preživnina. Partnerja, ki se razhajata sta običajno v sporu in čustveno zelo prizadeta, zato sta le redko sposobna sama doseči medsebojni dogovor, zato se zadeva veliko krat konča na sodišču, kjer nato sodnik odloča o naših otrocih in o našem življenju.
  Mediacija pri ločitvi vzpostavi porušeno komunikacijo.
  Mediacija je na tem področju izjemno uspešna in ob pomoči nevtralnega mediatorja sta starša velikokrat sposobna doseči sporazumen dogovor o vseh odprtih vprašanjih. Mediator omogoča varno okolje v katerem z uporabo mediacijskih tehnik in ob iskanju skupnih interesov vzpostavi porušeno komunikacijo. Starša usmeri v iskanje najboljših rešitev za njune skupne otroke in išče dogovore in pogoje, ki bi otrokom in staršem omogočali normalno življenje tudi po koncu partnerske zveze. Ne glede na prenehanje partnerstva bo starša namreč do konca življena povezovalo starševstvo in skupni otrok, kar pomeni tudi nujno dogovarjanjaje in komunikacijo.
  Mediator o ničemer ne odloča in dogovor mora biti sprejemljiv za oba starša. Zato so dogovori doseženi v mediaciji veliko bolj dolgotrajni in predstavljajo povsem drugo kvaliteto, kot je sodba sodnika. Omogočajonadaljevanje starševskega odnosa in so veliko manj obremenilni za otroke in ostale vpletene.
  Povprečen čas trajanja mediacije glede skupnega premoženja: 2 do 3 dvo-urna mediacijska srečanja.
 • Mediacija

  Spori glede delitve skupnega premoženja so eni najzahtevnejših

  Mediacija vam bo pomagala pri delitvi premoženja, pri dogovoru glede otrok in preživnine.
  Delitev premoženja mediacija
  Že tako stresno prenehanje zakonske zveze ali partnersta se lahko zaradi delitve skupnega premoženja spremeni v pravo »vojno zakoncev Rose«. Prizadeta bivša partnerja namreč preko premoženja nadaljujeta z medsebojnim obračunavanjem. Pravde zaradi delitve skupnega premoženja zato veljajo na sodišču za ene najzahtevnejših in lahko trajajo več let. Z odločitvijo sodišča običajno ni zadovoljen nihče, zato velikokrat sledi še pritožba, nemalokrat tudi izredna pravna sredstva in bivša partnerja sta lahko zaradi tega spora še več let »ujeta« v sodni bitki.
  Mediacija omogoča dogovor o delitvi premoženja.
  Mediacija nam omogoča, da se partnerja sočasno dogovoriti vse potrebno glede otrok (če jih imata) in istočasno dosežeta tudi dogovor glede skupnega premoženja. Na ta način celovito in dokončno uredita vsa medsebojna vprašanja. Mediator jima pri tem z uporabo mediacijskih tehnik pomaga, da od čustvenega preideta na bolj racionalen način komunikacije. Mediacija je tako veliko hitrejša, učnkovitejša, pa tudi cenejša od sodišča. Če bivša partnerja dosežen dogovora o premoženju zapišeta kot  poravnavo v obliki notarskega zapisa, pa hkrati  dobita še povsem enak izvršilni naslov kot v primeru sodbe. To pomeni, da lahko v primeru neizvrševanja dogovora zahtevata neposredno izvršbo.
 • Mediacija

  Prednosti mediacije pred sodišči 

  Reševanje spora z mediacijo je veliko bolj prilagojeno potrebam in interesom strank, ter mnogo hitrejše in cenejše kot reševanje spora v sodnem postopku.

  Še zlasti primerna je za spore med družinskimi člani (ločitve, dedovanja), sodelavci, strankami in poslovnimi partnerji. V mediaciji si namreč prizadevamo za sporazumno in dolgoročno rešitev, ki lahko pozitivno vpliva tudi na sam odnos.
  Mediacija je neformalen postopek v katerem nevtralna oseba - mediator, sprtima stranema pomaga pri reševanju njunega spora.
  Mediator je nevtralen in ne sodi, ampak zgolj pomaga pri iskanju takšne rešitve, ki je sprejemljiva za obe strani. Reševanje spora z mediacijo je tako bolj prilagojeno potrebam in interesom strank, ter pogosto mnogo hitrejše in cenejše kot reševanje spora v sodnem postopku.
  Mediacija prednosti
 • Mediacija

  Spori glede delitve skupnega premoženja so eni najzahtevnejših

  Mediacija vam bo pomagala pri delitvi premoženja, pri dogovoru glede otrok in preživnine.
  Delitev premoženja mediacija
  Že tako stresno prenehanje zakonske zveze ali partnersta se lahko zaradi delitve skupnega premoženja spremeni v pravo »vojno zakoncev Rose«. Prizadeta bivša partnerja namreč preko premoženja nadaljujeta z medsebojnim obračunavanjem. Pravde zaradi delitve skupnega premoženja zato veljajo na sodišču za ene najzahtevnejših in lahko trajajo več let. Z odločitvijo sodišča običajno ni zadovoljen nihče, zato velikokrat sledi še pritožba, nemalokrat tudi izredna pravna sredstva in bivša partnerja sta lahko zaradi tega spora še več let »ujeta« v sodni bitki.
  Mediacija omogoča dogovor o delitvi premoženja.
  Mediacija nam omogoča, da se partnerja sočasno dogovoriti vse potrebno glede otrok (če jih imata) in istočasno dosežeta tudi dogovor glede skupnega premoženja. Na ta način celovito in dokončno uredita vsa medsebojna vprašanja. Mediator jima pri tem z uporabo mediacijskih tehnik pomaga, da od čustvenega preideta na bolj racionalen način komunikacije. Mediacija je tako veliko hitrejša, učnkovitejša, pa tudi cenejša od sodišča. Če bivša partnerja dosežen dogovora o premoženju zapišeta kot  poravnavo v obliki notarskega zapisa, pa hkrati  dobita še povsem enak izvršilni naslov kot v primeru sodbe. To pomeni, da lahko v primeru neizvrševanja dogovora zahtevata neposredno izvršbo.
 • Mediacija

  Prednosti mediacije pred sodišči 

  Reševanje spora z mediacijo je veliko bolj prilagojeno potrebam in interesom strank, ter mnogo hitrejše in cenejše kot reševanje spora v sodnem postopku.

  Še zlasti primerna je za spore med družinskimi člani (ločitve, dedovanja), sodelavci, strankami in poslovnimi partnerji. V mediaciji si namreč prizadevamo za sporazumno in dolgoročno rešitev, ki lahko pozitivno vpliva tudi na sam odnos.
  Mediacija je neformalen postopek v katerem nevtralna oseba - mediator, sprtima stranema pomaga pri reševanju njunega spora.
  Mediator je nevtralen in ne sodi, ampak zgolj pomaga pri iskanju takšne rešitve, ki je sprejemljiva za obe strani. Reševanje spora z mediacijo je tako bolj prilagojeno potrebam in interesom strank, ter pogosto mnogo hitrejše in cenejše kot reševanje spora v sodnem postopku.
  Mediacija prednosti
Mediacija